Konfigurowanie poczty Windows Live


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/server128542/ftp/voxar.pl/htdocs/wp-content/themes/CherryFramework/includes/aq_resizer.php on line 67

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/server128542/ftp/voxar.pl/htdocs/wp-content/themes/CherryFramework/includes/aq_resizer.php on line 68

Zarządzanie wieloma kontami e‑mail jest uproszczone, ponieważ każde konto w programie Poczta systemu Windows jest zorganizowane w swoim własnym folderze. Klikając jeden przycisk, można równocześnie sprawdzać wiadomości ze wszystkich kont e‑mail. Najpierw jednak konieczne jest jednorazowe skonfigurowanie każdego konta e‑mail w programie Poczta systemu Windows.

Obraz ekranu Konta internetowe w programie Poczta systemu Windows
W programie Poczta systemu Windows można dodać wiele kont e‑mail, po czym z jednego miejsca wysyłać i odbierać związane z nimi wiadomości e‑mail.

 

Uniknij pomyłek

Przed rozpoczęciem konfigurowania programu Poczta systemu Windows zbierz poniższe dane dla każdego konta e‑mail. Te informacje będą potrzebne podczas procesu konfigurowania:

 • Adres e‑mail i hasło.

 • Typ serwera poczty e‑mail używanego przez usługę poczty e‑mail.

 • Adresy serwerów przychodzącej i wychodzącej poczty e‑mail używanych przez dostawcę poczty e‑mail.

Praktycznie każdy zna swój adres e‑mail i hasło, ale wiele osób ma problem z podaniem informacji na temat serwerów poczty e‑mail. Najprościej jest uzyskać pewne podstawowe informacje od swojego dostawcy poczty e‑mail przed rozpoczęciem dodawania kont w programie Poczta systemu Windows.

Serwery przychodzącej i wychodzącej poczty e‑mail

Gdy typ serwera poczty e‑mail używanego dla każdego z kont poczty e‑mail użytkownika jest już znany, trzeba dowiedzieć się, jakie są adresy serwerów przychodzącej i wychodzącej poczty e‑mail. Podczas procesu konfigurowania program Poczta systemu Windows wymaga od użytkownika wprowadzenia adresu każdego serwera poczty e‑mail. Istnieją tylko dwa typy serwerów poczty przychodzącej do wyboru: POP3 lub IMAP.

Obraz ekranu konfigurowania serwerów poczty e‑mail w programie Poczta systemu Windows
Przed rozpoczęciem konfigurowania konta poczty e‑mail w programie Poczta systemu Windows użytkownik musi znać adres serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej używanych przez dostawcę poczty e‑mail

Zdecydowanie najczęściej używanym typem serwera poczty przychodzącej dla osobistych kont poczty e‑mail jest POP3. Natomiast SMTP to jedyny typ serwera poczty wychodzącej, który współpracuje z programem Poczta systemu Windows, dlatego zwykle nie ma nawet potrzeby sprawdzania typu serwera poczty wychodzącej u dostawcy poczty e‑mail. Praktycznie wszystkie osobiste konta poczty e‑mail, z wyjątkiem poczty e‑mail opartej na sieci Web, stosują dla poczty wychodzącej serwery SMTP.

Adresy serwerów poczty e‑mail mają zwykle ten sam format. Większość usługodawców internetowych (nazwanych w tym przykładzie „dostawca”) ma adresy serwerów podobne do tego:

 • Serwer poczty przychodzącej: pop.dostawca.com (lub imap.dostawca.com w przypadku serwera IMAP)

 • Serwer poczty wychodzącej: smtp.dostawca.com

Zwykle nazwę dostawca w powyższym przykładzie można zastąpić nazwą usługodawcy internetowego użytkownika. Jeśli tak nie jest, trzeba skonsultować się z usługodawcą internetowym. Ponieważ pytania dotyczące adresów serwerów e‑mail należą do najczęściej zadawanych dostawcom poczty e‑mail, umieszczają oni zazwyczaj te informacje na swoich witrynach w części dotyczącej pomocy technicznej.

Poniżej podano adresy serwerów dla niektórych z najbardziej popularnych usług poczty e‑mail:

 • Yahoo!: pop.mail.yahoo.com (poczta przychodząca) i smtp.mail.yahoo.com (poczta wychodząca)

 • AOL: imap.aol.com (poczta przychodząca) i smtp.aol.com (poczta wychodząca)

 • Gmail: pop.gmail.com (poczta przychodząca) i smtp.gmail.com (poczta wychodząca)

Na zakończenie trzeba również wiedzieć, czy serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia, ponieważ podczas konfigurowania nowego konta poczty e‑mail w programie Poczta systemu Windows występuje pole wyboru dotyczące tej kwestii. Jeśli nie można dowiedzieć się tego od dostawcy poczty e‑mail, można spróbować wysłać testową wiadomość przy zaznaczonym polu wyboru oraz kolejną przy wyczyszczonym polu wyboru i sprawdzić, która wersja działa.

Uwaga: Niektóre popularne usługi poczty e‑mail, takie jak Yahoo! Mail, wymagają dodatkowej subskrypcji, aby uzyskać dostęp do protokołu POP3.

Poczta e‑mail oparta na sieci Web i program Windows Live Mail

Wiele osób chce wiedzieć, czy może wysyłać i odbierać wiadomości usługi Windows Live Hotmail w programie Poczta systemu Windows. Odpowiedź brzmi: nie — program Poczta systemu Windows nie obsługuje serwerów HTTP używanych przez usługę Hotmail i inne usługi poczty e‑mail oparte na sieci Web.

Można jednak skonfigurować usługę Hotmail i inne konta poczty e‑mail oparte na sieci Web do pracy z programem Windows Live Mail. Umożliwia to przechowywanie i odczytywanie wiadomości usługi Hotmail nawet przy braku połączenia z siecią Internet.

Program Windows Live Mail stanowi uaktualnienie programu Poczta systemu Windows, zawartego w systemie Windows Vista. Aby go pobrać, przejdź do witryny sieci Web programu Windows Live Mail.

Jeśli podczas konfigurowania kont poczty e‑mail w programie Poczta systemu Windows wystąpią problemy, można rozważyć użycie programu Windows Live Mail, ponieważ można w nim automatycznie konfigurować wiele popularnych usług poczty e‑mail, w tym usługi Windows Live Hotmail, Yahoo!, AOL i Gmail.

Program Windows Live Mail współpracuje również z usługami poczty e‑mail od innych dostawców poczty e‑mail i usługodawców internetowych, chociaż konieczne jest ręczne skonfigurowanie tych kont.

Krok po kroku

Po zebraniu wymaganych informacji na temat każdego konta poczty e‑mail można rozpocząć konfigurowanie programu Poczta systemu Windows. Poniżej opisano, w jaki sposób można dodać konto poczty e-mail w programie Poczta systemu Windows:

 1. Otwórz aplikację Poczta systemu Windows, klikając przycisk Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Poczta systemu Windows.

 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Konta.

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

  Obraz ekranu Wybór typu konta w programie Poczta systemu Windows
  Po kliknięciu przycisku Dodaj na ekranie Konta internetowe w programie Poczta systemu Windows wyświetlone zostanie pytanie o typ konta, które ma zostać dodane
 4. Kliknij przycisk Konto e‑mail, kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji dla jednego konta poczty e‑mail należy powtórzyć ten proces dla każdego następnego konta poczty e‑mail, które ma zostać skonfigurowane.

Comments are closed.