Konfiguracja poczty Thunderbird

Thunderbird w wielu przypadkach umożliwia automatyczną konfigurację konta pocztowego. W tym artykule opisano podstawowe ustawienia potrzebne do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz jak dodać konto pocztowe na opisanym programie.

Aby ręcznie skonfigurować konto, musisz mieć dane, które powinien podać ci dostawca usług pocztowych. Informacje dotyczące ustawień kont pocztowych niektórych dostawców usług internetowych znajdziesz na witrynie dostawcy pod hasłem ustawienia kont pocztowych. Potrzebne dane:

  1. serwer poczty przychodzącej i port, np. pop.przyklad.pl i port 110 lub imap.przyklad.pl i port 143,
  2. serwer poczty przychodzącej i port, np. smtp.przyklad.pl i port 25,
  3. ustawienia zabezpieczeń połączenia z serwerem, np. STARTTLS lub SSL/TLS i czy używać, czy nie bezpiecznej metody uwierzytelniania.

Otwórz ustawienia konta Narzędzia - Konfiguracja kont

Każde skonfigurowane konto pocztowe lub konto grup dyskusyjnych jest wyświetlone po lewej stronie okna. W standardowym okna Thunderbirda konta te są wyświetlane w panelu po lewej stronie.

2011-03-22-02-22-16-7ea495

Naciśnij przycisk Operacje i wybierz Dodaj konto pocztowe….

2011-03-22-02-23-05-809d7a

Podaj dane twojego konta pocztowego i naciśnij przycisk Kontynuuj.

2011-03-21-12-24-20-93189e

Thunderbird spróbuje wykryć ustawienia tego konta, opierając się na podanej domenie adresu konta (część adresu po symbolu „@”). Naciśnij przycisk Zatrzymaj, by zatrzymać proces wykrywania ustawień i przejdź do edycji nazwy serwera, portu i protokołu IMAP/POP. Podaj/skoryguj dane konta i naciśnij przycisk Utwórz konto i edytuj jego ustawienia.

Uwaga! Bardzo ważne jest, aby przed naciśnięciem przycisku Utwórz konto i edytuj jego ustawienia podać wymagane dane dotyczące nazwy serwera, numeru portu i protokołu IMAP/POP. Możesz pozwolić Thunderbirdowi pobrać domyślne dane konta i zmienić je ręcznie w późniejszym czasie.

Konfiguracja serwera poczty wychodzącej

Tego samego serwera poczty wychodzącej (serwer SMTP) może używać wiele kont pocztowych, dlatego serwery SMTP są tworzone niezależnie od kont pocztowych. W oknie ustawień konta, w panelu po lewej stronie, wybierz znajdujący się na samym dole panelu element Poczta wychodząca. Zostaną wyświetlone informacje dotyczące serwera poczty wychodzącej. Mogą się tam znajdować dane podane podczas tworzenia konta. Możesz edytować ten serwer lub dodać nowy, używając odpowiednio przycisków Dodaj lub Edytuj:

2011-03-21-15-36-04-1f5030

Na przykład konfiguracja konta Gmail powinna wyglądać następująco:

  • Nazwa serwera: smtp.gmail.com
  • Port: 587
  • Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła: zaznaczone
  • Nazwa użytkownika: twoja nazwa użytkownika Gmail bez „@gmail.com”, np. jeśli twój adres e-mail jest janek@gmail.com, to twoja nazwa użytkownika będzie „janek”
  • Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS

Po zapisaniu informacji o nowym serwerze poczty wychodzącej, wybierz z listy swoje nowe konto. W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) z menu rozwijanego wybierz serwer SMTP. Inne elementy na stronie zostały automatycznie utworzone podczas podawania danych konta. Możesz je modyfikować, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Przejdź do Konfiguracja serwera tego konta. Sprawdź, czy dane tam się znajdujące zgadzają się z danymi podanymi przez twojego dostawcę usług internetowych:

account5

Po zapisaniu tych zmian możesz wysyłać i odbierać pocztę.

Comments are closed.