Co to jest Domena i jakie są rodzaje?

Domena internetowa – ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) wykorzystywany w Internecie, składający się z wyrazów umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS czyli zakończonych stałym sufiksem np. -.pl, -.com. Domena internetowa składa się z dwóch części - nazwy głównej oraz końcówki - rozszerzenia. Nazwę główną bardzo często tworzy nazwa firmy/organizacji/akcji jej skrót, bądź nazwa działalności, którą dana firma wykonuje.

Rodzaj domeny zależy głownie od nas. Jeśli zakładamy firmę na skale światowa dobrze mieć też domenę globalną z końcówką np. com, org, net. Natomiast na skalę krajową wystarczy nam domena z końcówką -pl.

Comments are closed.